padelboll

Padelregler

Padel är en snabbt växande racketsport som kombinerar element från tennis och squash. För att njuta av spelet fullt ut och delta i tävlingar är det viktigt att förstå padelreglerna. Nedan följer en översikt över de grundläggande reglerna för padel.

Kortfattade regler

padelregler nät

Serve

Serveregler i padel skiljer sig från tennis på flera sätt. För det första måste serven alltid riktas diagonalt mot motståndarnas servruta, och bollen måste slås i eller under midjehöjd. Istället för att kasta upp bollen, som är vanligt i tennis, kräver padel att du studsar bollen i marken. Studsen ska utföras bakom din egen servruta och mellan mittlinjen och sidoväggen. Det är viktigt att fötter och kropp är på rätt sida, alltså servesidan, och minst en fot måste vara i marken. Under serven är det inte tillåtet att gå, springa eller hoppa, men små fotrörelser som inte påverkar serveställningen är accepterade.

När du servar måste bollen gå diagonalt och studsa i motståndarens motsatta servruta. Serven anses också giltig om den studsar upp i motståndarens glasvägg, men om den studsar upp i motståndarens galler räknas den som ogiltig.

I varje nytt set får spelarna välja vem som börjar serva och om de vill byta sida för servemottagning.

Precis som i tennis har padel en förstaserve och en andraserve, vilket innebär att om du missar din första serve får du en andra chans. Om du missar andraserven resulterar det i ett dubbelfel och poängen går till motståndaren. Om bollen vid serven vidrör nätet innan den går in på motståndarens sida måste serven göras om.

Väggarna

Väggarna är en integrerad del av padelspelet, men det finns specifika regler som styr deras användning. När det gäller mottagning av bollen är det tillåtet att låta den studsa upp i glasväggen efter att den redan har studsat på marken; i detta fall förblir bollen ”levande”. Dessutom kan man använda sin egen glasvägg för att returnera bollen till motståndarna.

Bollen betraktas som ”levande” om den först studsat i marken och därefter upp på gallret (dock gäller detta inte under serven). Om man slår bollen i gallret på sin egen sida förlorar man bollen. Regeln på ens egen sida är att man endast får använda glasväggen.

Om bollen direkt träffar motståndarens galler eller glas, det vill säga om den inte först har studsat i marken, anses bollen vara ”ute”. Det är därför viktigt att bollen först studsat på marken innan den träffar glaset för att vara giltig under spelet.

Nätet

När spelet pågår

Under pågående match, om bollen vidrör nätet och sedan går över till motståndarens sida, fortsätter spelet som vanligt. Huvudregeln är att man inte får slå bollen på motståndarens sida av nätet, och om detta inträffar förlorar man bollen. Det finns dock två undantag:

  1. Om motståndaren slår en kraftfull smash som studsar i din bakre vägg och sedan återvänder över nätet, får du sträcka dig över nätet för att försöka slå tillbaka bollen innan den studsat på motståndarens sida.
  2. Om motståndarens slag har så mycket backspin att bollen studsar tillbaka över nätet till motståndarens sida igen, får du även i detta fall försöka slå bollen innan den studsat på motståndarens sida.

Vid serven

Om bollen vidrör nätet under en serve måste serven göras om, förutsatt att serven i övrigt är korrekt, det vill säga att den studsar inom serverutan och inte upp i gallret. Om bollen exempelvis studsar upp i gallret betraktas serven som felaktig och får inte göras om.

Nätstolpar

Bedömningen av nätstolparna beror på padelbanans konstruktion. Om nätstolparna är en integrerad del av buren, vilket innebär att de sträcker sig hela vägen upp i buren, betraktas de som en del av buren. Om nätstolparna däremot endast är en del av nätet, anses de tillhöra nätet.

padelserve

Hur vinner man poäng?

I padel tjänar man poäng när följande situationer inträffar under spelet:

Poängräkning

I padel följer poängräkningen liknande principer som i tennis. En match kan vara antingen bäst av 3 eller 5 set, och för att vinna ett set behöver laget uppnå 6 vunna game. Poängen räknas i ordningen 0, 15, 30, 40, och om laget vinner nästa poäng, så får de game. Vid ställningen 40-40 krävs det att man vinner med ytterligare två poäng för att avgöra gamet.

Setet vinner det lag som först når 6 vunna game. Men om ställningen blir 5-5 fortsätter matchen tills ett lag når 7 vunna game. Vid en jämnare ställning av 6-6 utkämpas ett avgörande game som kallas för tiebreak. Tiebreak spelas först till 7 vunna poäng, och det är också nödvändigt att ha en ledning av minst två poäng för att säkra setet. Tiebreak utgör en intensiv och kritisk del av matchen, ofta avgörande vid en jämn ställning.

Oskrivna padelregler


Utöver de officiella och skrivna padelreglerna finns det en uppsättning oskrivna normer och etikettsregler som bidrar till en positiv och respektfull atmosfär på padelbanan. Dessa oskrivna regler är inte nedtecknade i regelboken, men de reflekterar spelgemenskapens sociala kod och bidrar till en mer njutbar padelupplevelse. Klicka här för att läsa mer om de oskrivna padelreglerna!

Sammanfattningsvis är padel en spännande och rolig sport som kombinerar strategi, snabbhet och skicklighet. Genom att förstå och följa padelreglerna kan du njuta av spelet fullt ut och utmana dig själv på banan. Lycka till och ha kul med padel!